Εργασία και εργαζόμενοι -- Ελλάδα -- 1922-1936

  1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Εργασία και εργαζόμενοι (Έννοια)
    2. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)
    3. 1922-1936 (Γεγονός)