Εργασία και εργαζόμενοι -- Ελλάδα -- 1922-1936

  1. Subject
    1. Εργασία και εργαζόμενοι (Concept)
    2. Ελλάδα (Place)
    3. 1922-1936 (Event)