1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Kotler, Philip | Keller, Kevin Lane
 4. Καρανικολός, Κώστας
 5. Κλήμης, Γιώργος-Μιχαήλ
 6. Αθήνα: Κλειδάριθμος, 2017
 7. 1072 σελίδες : εικονογράφηση ; 29 εκ.
 8. 9789604617968
 9. Μετάφραση του: Marketing management. Δέκατη πέμπτη αμερικανική έκδοση
 10. HF5415.13.K6416 2017
Εικόνα εξωφύλλου
  • Πρόλογος
   ΜΕΡΟΣ 1 Τι είναι η διοίκηση του μάρκετινγκ
   Κεφάλαιο 1 Ορισμός του μάρκετινγκ στις νέες πραγματικότητες
   Κεφάλαιο 2 Ανάπτυξη στρατηγικών και σχεδίων μάρκετινγκ
   ΜΕΡΟΣ 2 Ανάπτυξη διορατικότητας στο μάρκετινγκ
   Κεφάλαιο 3 Συγκέντρωση πληροφοριών και πρόβλεψη της ζήτησης
   Κεφάλαιο 4 Έρευνα μάρκετινγκ
   ΜΕΡΟΣ 3 Οι σχέσεις με τους πελάτες
   Κεφάλαιο 5 Δημιουργία μακροπρόθεσμων σχέσεων με τους πελάτες
   Κεφάλαιο 6 Ανάλυση των καταναλωτικών αγορών
   Κεφάλαιο 7 Ανάλυση των επιχειρηματικών αγορών
   Κεφάλαιο 8 Αξιοποίηση των παγκόσμιων αγορών
   ΜΕΡΟΣ 4 Δημιουργία ισχυρής μάρκας
   Κεφάλαιο 9 Αναγνώριση των τμημάτων αγοράς και στόχων
   Κεφάλαιο 10 Τοποθέτηση μάρκας
   Κεφάλαιο 11 Δημιουργία περιουσιακής αξίας μάρκας
   Κεφάλαιο 12 Αντιμετώπιση του ανταγωνισμού και προώθηση της ανάπτυξης
   ΜΕΡΟΣ 5 Δημιουργία αξίας
   Κεφάλαιο 13 Καθορισμός της στρατηγικής προϊόντος
   Κεφάλαιο 14 Σχεδιασμός και διαχείριση υπηρεσιών
   Κεφάλαιο 15 Παρουσίαση νέων προσφορών στην αγορά
   Κεφάλαιο 16 Ανάπτυξη στρατηγικών και προγραμμάτων τιμολόγησης
   ΜΕΡΟΣ 6 Παροχή αξίας
   Κεφάλαιο 17 Σχεδιασμός και διαχείριση ολοκληρωμένων καναλιών του μάρκετινγκ
   Κεφάλαιο 18 Διαχείριση λιανικών και χονδρικών πωλήσεων και διαχειριστική υποστήριξη
   ΜΕΡΟΣ 7 Γνωστοποίηση της αξίας
   Κεφάλαιο 19 Σχεδιασμός και διαχείριση ολοκληρωμένων επικοινωνιών μάρκετινγκ
   Κεφάλαιο 20 Διαχείριση μαζικής επικοινωνίας: Διαφήμιση, προώθηση πωλήσεων, εκδηλώσεις, και δημόσιες σχέσεις
   Κεφάλαιο 21 Διαχείριση ψηφιακών μέσων επικοινωνίας: Διαδίκτυο, κοινωνικά μέσα, και φορητές συσκευές
   Κεφάλαιο 22 Διαχείριση της προσωπικής επικοινωνίας: Άμεσο μάρκετινγκ, μάρκετινγκ με βάσεις δεδομένων και προσωπικές πωλήσεις
   ΜΕΡΟΣ 8 Υπεύθυνο μάρκετινγκ για μακροπρόθεσμη επιτυχία
   Κεφάλαιο 23 Διοίκηση οργανισμού ολιστικού μάρκετινγκ με μακροπρόθεσμο ορίζοντα
   Παράρτημα: Ασκήσεις και σχέδιο μάρκετινγκ της SONIC
   Σημειώσεις τέλους
   Γλωσσάρι
   Ευρετήριο ονομάτων
   Ευρετήριο εμπορικών επωνυμιών
   Ευρετήριο θεμάτων

   Politeianet