Κατανοώντας και αξιοποιώντας παιδαγωγικά προκλητικές θεωρίες - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα, 2020

 1. Manifestation
 2. Aubrey, Karl | Riley, Alison
 3. Ιορδάνογλου, Κατερίνα
 4. Μητροπούλου, Βασιλική | Τουρτούρας, Χρήστος Δ.
 5. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα, 2020
 6. xxxvi, 257 σελίδες ; 25 εκατοστά
 7. 9789604188390
 8. Περιέχει βιβλιογραφία και ευρετήριο
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Περιέχει:
   Abraham Maslow-Ο πατέρας του αμερικανικού ανθρωπισμού,
   Carl Rogers-Ο πατέρας της πελατοκεντρικής θεραπείας,
   A. S. Neill-Ελευθερία στη μάθηση,
   John Goodlad-Η ανανέωση της διδασκαλίας και της μάθησης, των σχολείων και της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών
   Basil Bernstein-Γλωσσικοί κώδικες, κοινωνική τάξη, Παιδαγωγική και Αναλυτικά Προγράμματα,
   Pierre Bourdieu-Θεωρία της κοινωνίας,
   Michel Foucault-Εξουσία, επιτήρηση, πειθαρχία και έλεγχος στην εκπαίδευση,
   Νel Noddings-Η φροντίδα στην εκπαίδευση, Lawrence Stenhouse-Σύνδεση του Αναλυτικού Προγράμματος με τη θεωρία, την έρευνα και την πράξη,
   Henry Giroux-Κριτική Παιδαγωγική,
   Howard Gardner-Πολλαπλή νοημοσύνη και εκπαίδευση,
   John Holt- Αποσχολειοποίηση ή κατ’ οίκον εκπαίδευση,
   Bell Hooks-H εκπαίδευση ως πρακτική ελευθερίας,
   Jack Mezirow-Μετασχηματίζουσα μάθηση,
   Linda Darling-Hammond-Ισότητα στην εκπαίδευση - πολιτικές, δάσκαλοι και διδασκαλία

   Biblionet