Τουρτούρας, Χρήστος Δ.

 1. Πρόσωπο
 2. Άνδρας
 3. Καθηγητής πανεπιστημίου
Φωτογραφία προσώπου
  • Ο Χρήστος Τουρτούρας είναι απόφοιτος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Λάρισας και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ., του Διδασκαλείου «Δ. Γληνός» του Π.Τ.Δ.Ε. του Α.Π.Θ. και του Τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. Εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο Π.Τ.Δ.Ε. του Α.Π.Θ., με θέμα: «Σχολική Ενσωμάτωση και Εκπαιδευτικός Αποκλεισμός των παιδιών από τις Δημοκρατίες της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. Η περίπτωση των Δημοτικών Σχολείων της Θεσσαλονίκης κατά τη δεκαετία 1990-2000».

   Σήμερα, υπηρετεί στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ., στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Παιδαγωγική. Σχολική Αποτυχία και Κοινωνικός Αποκλεισμός». Προέρχεται από την Α/θμια εκπαίδευση, στην οποία υπηρέτησε επί 20 συναπτά έτη, προτού ακολουθήσει ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.

   Διδάσκει: α) στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, τα μαθήματα: «Σχολική Αποτυχία», «Κοινωνικός Αποκλεισμός και Εκπαίδευση», «Εισαγωγή στην Παιδαγωγική» και β) στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, το μάθημα «Ανάλυση ψηφιακών ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων». Ανάλογα μαθήματα διδάσκει επίσης, σε διάφορα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων της χώρας.

   Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν κυρίως την εκπαίδευση παιδιών πολιτισμικών, εθνικών και άλλων μειονοτήτων, γενικότερα ζητήματα κοινωνικού και εκπαιδευτικού αποκλεισμού, καθώς και αντιρατσιστικής και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε ελληνικά και ξένα περιοδικά, καθώς και σε πρακτικά συνεδρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

   Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΑΠΘ