Γραφικά και εικονική πραγματικότητα - Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Μουστάκας, Κωνσταντίνος (1968-) | Παλιόκας, Ιωάννης | Τζοβάρας, Δημήτριος | Τσακίρης, Αθανάσιος
 4. Νικολαϊδης, Νικόλαος
 5. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015
 6. 259 σελίδες, εικονογράφηση
 7. Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα Κάλλιπος
 8. 978-960-603-255-4
 9. Θεωρία και εφαρμογές
 10. Ιστοσελίδα συγγράμματος
  • 1. Γραφικά και εικονική πραγματικότητα : εισαγωγή 2. Σχεδίαση 3. Γεωμετρικοί μετασχηματισμοί και προβολές 4. Αναπαράσταση τρισδιάστατων αντικειμένων 5. Χρώμα και υφή 6. Μοντέλα φωτισμού 7. Διαχείριση σκηνής 8. Συνθετική κίνηση 9. Εικονική πραγματικότητα 10. Επαυξημένη πραγματικότητα
  • Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές, αλλά και σε επιστήμονες και επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να κατανοήσουν σε βάθος τις θεωρητικές έννοιες της περιοχής των γραφικών. Λόγω της αλληλεπιδραστικής φύσης του, μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από μη εξοικειωμένους αναγνώστες αλλά και από επιστήμονες της περιοχής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν μέσω του βιβλίου να αποκτήσουν ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο, απαραίτητο για την κατανόηση εννοιών που σχετίζονται με : 3Δ απεικόνιση, μετασχηματισμοί στις 2 και 3 διαστάσεις, 3Δ αναπαράσταση αντικειμένων, αποκοπή, περικοπή, χρώμα, υφή, φωτισμός, κίνηση, προσομοίωση βάσει φυσικής, εικονική πραγματικότητα. Το βιβλίο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να προκαλεί σταδιακά το ενδιαφέρον του αναγνώστη, εκπαιδευόμενου, παρουσιάζοντας αρχικά θεμελιώδεις έννοιες, απαραίτητες για την κατανόηση πιο περίπλοκων διεργασιών. Στη συνέχεια αναλύονται πιο περίπλοκα αλλά και ελκυστικά προβλήματα και διεργασίες. Έτσι μπορεί να χωριστεί σε τρία μέρη : μέρος 1 : κεφάλαια 2, 3, 4, 5, 6, θεμελιώδεις έννοιες γραφικών, μέρος 2 : κεφάλαια 7, 8, προχωρημένα προβλήματα γραφικών, μέρος 3 : κεφάλαια 9, 10, τεχνολογίες αιχμής στην περιοχή των γραφικών και της εικονικής πραγματικότητας, στα κεφάλαια αυτά θα προστεθεί και υλικό από την τρέχουσα ερευνητική δραστηριότητα των συγγραφέων. Οι συγγραφείς στοχεύουν μεσοπρόθεσμα και μετά το τέλος της παρούσας δράσης ενίσχυσης να εμπλουτίζουν σταδιακά με νέα κεφάλαια το μέρος 2 και μέρος 3 του βιβλίου, ενώ για το μέρος 1 προβάλλεται εμπλουτισμός των ήδη υπαρχόντων κεφαλαίων.