Μουστάκας, Κωνσταντίνος (1968-) [Συγγραφέας]. Γραφικά και εικονική πραγματικότητα