1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Θεοφιλόπουλος, Θανάσης
 4. Καραμπελιάς, Γεράσιμος (1964-)
 5. Πρώτη έκδοση
 6. Αθήνα: Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών - Εργαστήριο Μέθεξη, 2021
 7. 40 σελίδες
 8. 9786188182844
 9. Το έργο «Ανάπτυξη επαγγελματικών ικανοτήτων για την καταπολέμηση των διακρίσεων κατά των ίντερσεξ ατόμων και για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών αυτών (BRING - IN)» χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια (2014 - 2020)» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Eξώφυλλο έκδοσης
  • 1 Πρόλογος

   2 Το εκπαιδευτικό εργαστήριο: βασικές πληροφορίες

   3 Δομή του διήμερου εκπαιδευτικού εργαστηρίου

   4 Παραρτήματα