Πρόγραμμα επιμόρφωσης επαγγελματιών κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υγείας πάνω σε ζητήματα που αφορούν στους ίντερσεξ ανθρώπους : BRING-IN – Εκπαιδευτικό πρόγραμμα - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών - Εργαστήριο Μέθεξη, 2021

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Θεοφιλόπουλος, Θανάσης
 4. Καραμπελιάς, Γεράσιμος (1964-)
 5. Πρώτη έκδοση
 6. Θανάσης Θεοφιλόπουλος
 7. Αθήνα: Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών - Εργαστήριο Μέθεξη, 2021
 8. 40 σελίδες
 9. 9786188182844
 10. Το έργο «Ανάπτυξη επαγγελματικών ικανοτήτων για την καταπολέμηση των διακρίσεων κατά των ίντερσεξ ατόμων και για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών αυτών (BRING - IN)» χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια (2014 - 2020)» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Eξώφυλλο έκδοσης
  • 1 Πρόλογος

   2 Το εκπαιδευτικό εργαστήριο: βασικές πληροφορίες

   3 Δομή του διήμερου εκπαιδευτικού εργαστηρίου

   4 Παραρτήματα