Η κοινωνική κατάσταση των ίντερσεξ ατόμων στην Ελλάδα : BRING-IN-εθνική έκθεση - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών - Εργαστήριο Μέθεξη, 2021

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Μπούνα, Ανδρομάχη | Θεοφιλόπουλος, Θανάσης
 4. Καραμπελιάς, Γεράσιμος (1964-)
 5. Πρώτη έκδοση
 6. Θανάσης Θεοφιλόπουλος, Δρ. Ανδρομάχη Μπούνα, πρωτογενής έρευνα Ανδρομάχη Μπούνα, Θανάσης Θεοφιλόπουλος, Εύα Σπίνου
 7. Αθήνα: Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών - Εργαστήριο Μέθεξη, 2021
 8. 52 σελίδες
 9. 9786188182837
 10. Το έργο «Ανάπτυξη επαγγελματικών ικανοτήτων για την καταπολέμηση των διακρίσεων κατά των ίντερσεξ ατόμων και για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών αυτών (BRING-IN)» χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια (2014 -2020)»της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • 1   Ευχαριστίες

   2    Πρόλογος

   3    1ο Μέρος. Αποτελέσματα έρευνας δευτερογενών πηγών

   4    2o Μέρος. Αποτελέσματα πρωτογενούς έρευνας: συνεντεύξεις με ειδικούς-ές εμπειρογνώμονες και σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη

   5    3ο Μέρος. Αποτελέσματα πρωτογενούς έρευνας: συνεντεύξεις με ίντερσεξ άτομα και με μέλη του στενού οικογενειακού περιβάλλοντός τους.

   6   4ο Μέρος. Γενικά συμπεράσματα

   7    Αναφορές

   Bring-In