1. Ψηφιακό Αρχείο
    • application/pdf
    • BRING-IN_D2.3_The status of Intersex People in Greece_GR.pdf
    • pdf
  2. 1.0 MB
  3. Το παρόν έχει αναπαραχθεί σύμφωνα με το Νόμο 4672/2020 για εντυποανάπηρα άτομα, και οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή του, σε μορφή άλλη, αποτελεί προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και θα επισύρει τις κυρώσεις του Νόμου 2121/1993.
  4. Με περιορισμούς αναπαραγωγής
  5. Ψηφιακό Βιβλίο: Η κοινωνική κατάσταση των ίντερσεξ ατόμων στην Ελλάδα