1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών
    1. Κολιόπουλος, Ι. Σ. (Ιωάννης Σ.) (1942-)
    2. Μιχαηλίδης, Ιάκωβος Δ.
  3. Πρώτη έκδοση
    1. Αθήνα: Μίλητος (Εκδοτικός οργανισμός), 2008
Εξώφυλλο έκδοσης