Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών [Συγγραφέας]. Το Μακεδονικό στα ξένα αρχεία

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2008
  3. Ελληνικά
    • Η ανά χείρας μελέτη στηρίζεται σε εκατοντάδες απόρρητα έγγραφα της Γιουγκοσλαβίας και της Βουλγαρίας, γραμμένα μεταξύ των ετών 1950-1967. Τα έγγραφα αυτά, μετά την άρση του απορρήτου, οι ειδικοί επιστήμονες-ερευνητές της Εταιρείας, κάτοχοι των βαλκανικών γλωσσών, ενετόπισαν, επέλεξαν, προμηθεύθηκαν από τα Κρατικά Αρχεία των προαναφερομένων γειτονικών χωρών και μελέτησαν. Χρειάσθηκαν κοπιώδεις επιτόπιες έρευνες, αλλεπάλληλες αποστολές και προηγουμένως βαθειά γνώση του ζητήματος καθώς επίσης η πρόθυμη συνδρομή των ανωτέρω Κρατικών Αρχείων, τα οποία ευχαριστεί εγκάρδια η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών.

      Openbook