Βυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη - Δεύτερη επαυξημένη και βελτιωμένη έκδοση. - Θεσσαλονίκη: Μπαρμπουνάκης, 2020

 1. Manifestation
 2. Ανδρούδης, Πασχάλης
 3. Δεύτερη επαυξημένη και βελτιωμένη έκδοση
 4. Θεσσαλονίκη: Μπαρμπουνάκης, 2020
 5. 946 σελίδες : έγχρωμες εικόνες ; 29 εκατοστά
 6. 9789602673140
 7. Περιέχει βιβλιογραφία (σελίδες 874-944)
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Πρόλογος-εισαγωγή
   Κεφάλαιο 1. Αρχαιολογία και τέχνη της Παλαιοχριστιανικής (Πρωτοβυζαντινής) Περιόδου (324-726)
   Κεφάλαιο 2. Περίοδος της Εικονομαχίας (726-843) και η τέχνη της
   Κεφάλαιο 3. Τέχνη και αρχιτεκτονική της Μεσοβυζαντινής Περιόδου (843-1204)
   Κεφάλαιο 4. Τέχνη και αρχιτεκτονική της περιόδου της Λατινοκρατίας (1204-1261)
   Κεφάλαιο 5. Τέχνη και αρχιτεκτονική της περιόδου των Παλαιολόγων (1261-1453)
   Πίνακας Βυζαντινών Αυτοκράτορων
   Βιβλιογραφία
   Πίνακας περιεχομένων
   Βιογραφικό σημείωμα