Ανδρούδης, Πασχάλης

  1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. 15 Μαίου 1965
  4. Θεσσαλονίκη
  5. Καθηγητής πανεπιστημίου
  6. Βυζαντινός πολιτισμός - Αρχαιολογία
  7. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΑΠΘ
Φωτογραφία προσώπου