Κωνσταντοπούλου, Δέσποινα [Συγγραφέας]. Συμβουλευτική σταδιοδρομίας

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
 2. 2018
 3. Ελληνικά
  • Στην εποχή μας, η επαγγελματική συμβουλευτική διευρύνεται και στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του ατόμου και όχι απλώς στη στενή επίλυση προβλήματος της επιλογής επαγγελματικής κατεύθυνσης. Οι θεωρίες Επαγγελματικής Ανάπτυξης αφορούν την εξελικτική πορεία του ατόμου, σχετικά με τον προσανατολισμό του στο χώρο της εργασίας και τις αποφάσεις του για το επάγγελμα ή τα επαγγέλματα που επιθυμεί ή επιδιώκει να ακολουθήσει. Είναι αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας αναπτυξιακής διαδικασίας, που συμβαδίζει με την ψυχολογική εξέλιξη του ατόμου. Ένα βασικό μέλημα για τα προγράμματα κατάρτισης υποψηφίων συμβούλων σταδιοδρομίας είναι η παροχή της γνώσης και εκείνων των ευκαιριών που θα τους οδηγήσουν να δουν κριτικά τα μοντέλα Συμβουλευτικής που υπάρχουν και να επιλέξουν το μοντέλο που θεωρούν ότι τους εκφράζει, έτσι ώστε η θεωρία τους και η προσέγγισή τους στη συμβουλευτική να είναι θεμελιωμένη, ευέλικτη και δημιουργική.
   Στο βιβλίο αυτό, γίνεται παρουσίαση των κυριότερων μοντέλων επαγγελματικής ανάπτυξης, επιλογής και λήψης απόφασης, καθώς και προσπάθεια μελέτης, κριτικής θεώρησης και αξιοποίησής τους στη συμβουλευτική διαδικασία. Κάθε θεωρητική προσέγγιση, έχοντας άλλοτε ψυχολογική και άλλοτε κοινωνιολογική αφετηρία, εξετάζει το φαινόμενο της επιλογής και ανάπτυξης της σταδιοδρομίας, μέσα από ένα διαφορετικό πρίσμα και διαμορφώνει ένα διαφορετικό μοντέλο. Ουσιαστικά, όλες οι θεωρητικές προσεγγίσεις και οπτικές μπορούν να οδηγήσουν σε μια συμβουλευτική πρακτική, που συντελεί στην κατανόηση της πραγματικότητας του ατόμου, στη διαμόρφωση επαγγελματικής του ταυτότητας και τον αποτελεσματικό σχεδιασμό της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής του πορείας
   Η γνώση των θεωριών επαγγελματικής ανάπτυξης είναι βασική και απαραίτητη για τους επιστήμονες -εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, επαγγελματίες υγείας και πρόνοιας, συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού οι οποίοι ασχολούνται ή σκοπεύουν να ασχοληθούν με τη συμβουλευτική σταδιοδρομίας. Κοινός τόπος είναι η συμβουλευτική πράξη, ως διαδικασία στήριξης του ατόμου στο να αντεπεξέλθει σε ένα απαιτητικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον, χωρίς να χάσει την προσωπική του ταυτότητα ή να προδώσει την ανάγκη του για μια εργασιακή διαδρομή με νόημα και επιτυχία. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

   Politeianet