Συμβουλευτική σταδιοδρομίας : θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη, 2018

 1. Έκδοση
 2. Κωνσταντοπούλου, Δέσποινα | Αλεβίζου, Ελένη | Ασμαγιαννάκη, Νεκταρία | Βάσιλα, Αναστασία | Βλαστάκη, Κατερίνα | Γιαννικόπουλος, Λάμπρος | Καλτσά, Σταυρούλα | Καραμιχάλη Γεωργία
 3. Κωνσταντοπούλου, Δέσποινα
 4. Πρώτη έκδοση
 5. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη, 2018
 6. 176 σελίδες : σχήματα, πίνακες ; 24 εκατοστά
 7. 9789606121647
 8. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές
Eξώφυλλο έκδοσης
  • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Δέσποινα Κωνσταντοπούλου
   Εισαγωγή στην Επαγγελματική Ανάπτυξη και Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας
   1.1. Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις και κατηγοριοποιήσεις
   1 2. Από τη Θεωρία των Χαρακτηριστικών και των Παραγόντων στην Κοινωνιοδυναμική Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας
   1.3. Συγκεντρώνοντας τις βασικές θεωρήσεις για τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Ελένη Αλεβίζου
   Η Θεωρία των Αναγκών της Anne Roe
   2.1. Βιογραφικά στοιχεία της Anne Roe
   2.2. Βασικές παραδοχές της Θεωρίας των Αναγκών
   2.3. Κριτική στη Θεωρία
   2.4. Η συμβολή της Θεωρίας της Anne Roe στην εξέλιξη της επαγγελματικής συμβουλευτικής
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Εμμανουήλ Κατάκης, Αθανασία Σιμίρη
   Η Τυπολογική Θεωρία του John Lewis Holland
   3.1. Τύποι προσωπικότητας - τύποι ενδιαφερόντων
   3.2. Θεωρία του Holland και Επαγγελματική Συμβουλευτική
   3.3. Αξιοποίηση της Θεωρίας του Holland στη συμβουλευτική διαδικασία
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - Αναστασία Βάσιλα
   Θεωρία Επαγγελματικής Ανάπτυξης του Donald Edwin Super. Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικής Ανάπτυξης (Career Development Inventory - CDI)
   4.1. Βιογραφικά στοιχεία του D.E. Super
   4.2. Εισαγωγή στη Θεωρία
   4.3. Περιγραφή της Θεωρίας
   4.4. Ανάλυση της Θεωρίας
   4.5. Πρακτική εφαρμογή και κριτική αποτίμηση της Θεωρίας
   4.6. Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικής Ανάπτυξης (Career Development Inventory - CDI). Παρουσίαση και περιγραφή του Εργαλείου Επαγγελματικής Συμβουλευτικής
   4.7. Ερμηνεία - Δείκτες Ερωτηματολογίου
   4.8. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων
   4.9. Κριτική του εργαλείου
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - Γεωργία Καραμίχαλη, Σταυρούλα Καλτσά
   Η συμβολή των Εξελικτικών Θεωριών των E. Ginzberg και D.V. Tiedmen και R.P. O'Hara στην Επαγγελματική Συμβουλευτική [...]
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - Αθηνά Γιαννόγκονα, Ειρήνη Τρουλινού
   Η Θεωρία της L.S. Gottfredsom: Οι Εξελικτικές Επαγγελματικές Επιλογές μέσω Περιγραμμάτων και Συμβιβασμών
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 - Νεκταρία Ασμαργιανάκη, Χριστίνα Κλημεντιώτη, Σοφία Κοσμίδη
   Albert Bandura: Η Θεωρία της Αυτοαποτελεσματικότητας στην Επαγγελματική Ανάπτυξη και Σταδιοδρομία
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 - Θεόδωρος Κοκκίνης, Κατερίνα Καρρά, Ιωάννα Μέττου, Σοφία Μιντζά
   Η θεωρία του J.D. Krumboltz στη Συμβουλευτική Παρέμβαση
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 - Κατερίνα Βλαστάκη, Λάμπρος Γιαννικόπουλος Η Θεωρία της Δομής των Ευκαιριών του Kenneth Roberts
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 - Ιουλία Κρόσαρη
   Η Θεωρία του P. Willis και η Συμβολή των Πολιτισμικών Θεωριών στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 - Δέσποινα Κωνσταντοπούλου
   Μ. Savikas: Η Αφηγηματική Προσέγγιση στην Επαγγελματική Συμβουλευτική, Ένα παράδειγμα πρακτικής εφαρμογής
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 - Μαρία Κελαϊδίτου
   Η Κοινωνιοδυναμική Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας: Η πειραματική προσέγγιση στην επιλογή επαγγέλματος
   Επίλογος

   Politeianet