1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Δημοκρατία (Έννοια)
    2. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)
    3. Ιστορία (Έννοια)
    4. 21ος αιώνας (Γεγονός)