Δημοκρατία -- Ελλάδα -- Ιστορία -- 21ος αιώνας

  1. Subject
    1. Δημοκρατία (Concept)
    2. Ελλάδα (Place)
    3. Ιστορία (Concept)
    4. 21ος αιώνας (Event)