Πολιτική, Πρακτική -- Ελλάδα -- 1974-

  1. Subject
    1. Πολιτική, Πρακτική (Concept)
    2. Ελλάδα (Place)
    3. 1974- (Event)