Πολιτική, Πρακτική -- Ελλάδα -- 1974-

  1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Πολιτική, Πρακτική (Έννοια)
    2. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)
    3. 1974- (Γεγονός)