Μετάφραση στα ελληνικά της πρώτης αγγλικής έκδοσης του έργου "Close relationships" / Μπερή, Μαρία [Μεταφραστής]