Στενές σχέσεις : θεμελιώδη ζητήματα της ψυχολογίας των διαπροσωπικών σχέσεων - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Πεδίο, 2012

 1. Έκδοση
 2. Hendrick, Susan S.,
 3. Hendrick, Clyde (1936-)
 4. Μπερή, Μαρία | Σταματάκης, Σπύρος | Τσιτιμάκη, ΄Ερρικα
 5. Hendrick, Clyde (1936-) | Hendrick, Susan S., | Κορδούτης, Παναγιώτης Σ.
 6. Πρώτη έκδοση
 7. Αθήνα: Πεδίο, 2012
 8. 514 σελίδες ; 28 εκατοστά
 9. Διαπροσωπικές σχέσεις
 10. 9789605460853
 11. Βιβλιογραφία: σελίδες 449-514
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Προοίμιο - Παναγιώτης Κορδούτης
   Σημείωμα: Πίσω στο μέλλον και μπροστά στο παρελθόν - Ellen Berscheid
   Πρόλογος
   ΜΕΡΟΣ Α': ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
   1. Ποσοτικές μέθοδοι στην έρευνα των στενών σχέσεων - Deborah A. Kashy, Maurice J. Levesque
   2. Ποιοτική έρευνα - Katherine R. Allen, Alexis J. Walker
   ΜΕΡΟΣ Β': ΜΟΡΦΕΣ ΣΧΕΣΕΩΝ
   3. Δικτυακή αλληλοεπικάλυψη και επιδράσεις τρίτων στις στενές σχέσεις - Robert M. Milardo, Heather Helms-Erikson
   4. Οι παιδικές φιλίες - Amanda J. Rose, Steven R. Asher
   5. Εφηβικές σχέσεις: η τέχνη της φούγκας - W. Andrew Collins, Brett Laursen
   6. Ο κύκλος ζωής της φιλίας - Beverly Fehr
   7. Στενές σχέσεις της ύστερης ηλικίας - Rosemary Blieszner
   8. Πολυπολιτισμικές / πολυφυλετικές σχέσεις - Stanley O. Gaines, Jr., James H. Liu
   9. Οι στενές σχέσεις των λεσβιών, των γκέι ανδρών και των αμφιφυλόφιλων - Letitia Anne Peplau, Leah R. Spalding
   10. Σύγχρονος γάμος: η εμμονή του άνισου συντροφικού συνεταιρισμού - Janice M. Steil
   11. Διαζύγιο και μονογονεϊκότητα - Mark A. Fine
   12. Οικογένειες από νεότερο γάμο - Lawrence H. Ganong, Marilyn Coleman
   ΜΕΡΟΣ Γ': ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
   13. Το συναίσθημα στις στενές σχέσεις - Laura K. Guerrero, Peter A. Andersen
   14. Σύναψη δεσμού και στενές σχέσεις - Judith A. Feeney, Patricia Noller, Nigel Roberts
   15. Ερωτική αγάπη - Susan S. Hendrick, Clyde Hendrick
   16. Η σεξουαλικότητα στο πλαίσιο της σχέσης - Susan Sprecher, Pamela C. Regan
   17. Η εγγύτητα στις προσωπικές σχέσεις - Karen J. Prager
   18. Η επικοινωνία στις στενές σχέσεις - Brant R. Burleson, Sandra Metts, Michael W. Kirch
   19. Σχεσιακή σύγκρουση - Daniel J. Canary, Susan J. Messman
   20. Κοινωνική στήριξη - Michael R. Cunningham, Anita P. Barbee
   21. Σχεσιακή διατήρηση - Kathryn Dindia
   22. Φύλο και προσωπικές σχέσεις - Julia T. Wood
   ΜΕΡΟΣ Δ': ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
   23. Εξωδυαδικές σχέσεις και ζήλεια - Bram P. Buunk, Pietemel Dijkstra
   24. Σωματική και σεξουαλική επιθετικότητα στις σχέσεις - F. Scott Christopher, Sally A. Lloyd
   25. Η κατάθλιψη στις στενές σχέσεις - Steven R. H. Beach, Heather A. O'Mahen
   26. Απώλεια και πένθος στις στενές ερωτικές σχέσεις - John H. Harvey, Andrea M. Hansen
   Βιβλιογραφία

   Politeianet