Καπνός (Φυτό) -- Φορολογία -- Ελλάδα

  1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Καπνός (Φυτό) (Αντικείμενο)
    2. Φορολογία (Έννοια)
    3. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)