Τσούμα, Αικατερίνη [Συγγραφέας]. Ειδικοί φόροι κατανάλωσης στα καπνικά προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά στην Ελλάδα : έσοδα και ελαστικότητες

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2020
  3. Ελληνικά
  4. Ελλάδα