Μακροοικονομική - Αθήνα: Επίκεντρο, 2009

  1. Manifestation
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Krugman, Paul R. (1953-) | Wells, Robin (1959-)
  4. Μεταξάς, Αναστάσιος
  5. Γκούνας, Αθανάσιος
  6. Αθήνα: Επίκεντρο, 2009
  7. 725 σελίδες
  8. 978-960-458-205-1
  9. Περιλαμβάνει ευρετήριο και γλωσσάρι.