Μακροοικονομική - Αθήνα: Επίκεντρο, 2009

  1. Έκδοση
  2. Krugman, Paul R. (1953-) | Wells, Robin (1959-)
  3. Μεταξάς, Αναστάσιος
  4. Γκούνας, Αθανάσιος
  5. Αθήνα: Επίκεντρο, 2009
  6. 725 σελίδες
  7. 978-960-458-205-1
  8. Περιλαμβάνει ευρετήριο και γλωσσάρι.