1. Έκδοση
 2. Ψηφιοποιημένο βιβλίο
  1. Krugman, Paul R. (1953-)
  2. Wells, Robin (1959-)
  1. Μεταξάς, Αναστάσιος
  1. Γκούνας, Αθανάσιος
  1. Αθήνα: Επίκεντρο (Εκδοτικός οργανισμός), 2009