Συμπεριφορά στο σχολείο : αξιοποιούμε δυνατότητες, αντιμετωπίζουμε προβλήματα - Δεύτερη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη, 2017

  1. Manifestation
  2. Κολιάδης, Εμμανουήλ Α.
  3. Δεύτερη έκδοση
  4. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη, 2017
  5. 700 σελίδες
  6. 978-960-612-078-7