Μάνος, Νίκος [Συγγραφέας]. Βασικά στοιχεία κλινικής ψυχιατρικής

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
 2. Ελληνικά
  • Πριν από εννιά χρόνια κυκλοφόρησαν τα «Βασικά Στοιχεία Κλινικής Ψυχιατρικής», που προσπάθησαν να επικοινωνήσουν με σαφή, εμπεριεκτικό, κατανοητό και κυρίως πρακτικό τρόπο τα βασικά κλινικά δεδομένα της Ψυχιατρικής την εποχή εκείνη.
   Στα χρόνια που πέρασαν το βιβλίο χρησιμοποιήθηκε από μια πλατιά ομάδα ενδιαφερόμενων ατόμων, εκπαιδευομένων και ειδικών, για τις ανάγκες των οποίων άλλωστε και είχε γραφεί.
   Ήδη, όμως, η ψυχιατρική γνώση άλλαξε αρκετά και έτσι κρίθηκε απαραίτητο να αναθεωρηθεί το βιβλίο.
   Γρήγορα, βέβαια, έγινε φανερό ότι οι μεταβολές και οι προσθήκες που έπρεπε να γίνουν ήταν πολλές, οπότε το βιβλίο έπρεπε να ξαναγραφεί.
   Έτσι, εκτός από την αναθεώρηση ενός μικρού μέρους του βιβλίου, τα «Βασικά Στοιχεία Κλινικής Ψυχιατρικής» έχουν ξαναγραφεί κατά το μεγαλύτερο μέρος τους και επίσης έχουν προστεθεί καινούρια κεφάλαια, όπως οι εργαστηριακές εξετάσεις στην ψυχιατρική, η ψυχιατρική εξέταση του παιδιού, οι ψυχοκοινωνικές διαστάσεις του καρκίνου, οι ψυχικές διαταραχές σε σχέση με το AIDS.
   Η έμφαση δίνεται και πάλι στα κλινικά στοιχεία και ιδιαίτερα στη διάγνωση, διαφοροδιάγνωση και στη θεραπεία, η οποία όμως τώρα εμπεριέχει και συγκεκριμένες πρακτικές οδηγίες.
   Η ταξινόμηση των ψυχικών διαταραχών, που ακολουθείται, είναι και πάλι της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας (4η έκδοση, 1994). Έτσι, σε κάθε διαγνωστική ενότητα υπάρχουν επιπρόσθετα αυτούσια τα διαγνωστικά κριτήρια κατά DSM-IV (με διαφορετικού τύπου γράμματα για να ξεχωρίζουν).
   Συνολικά, στο βιβλίο υπάρχουν οχτώ μέρη (Ι-VIII) αποτελούμενα από 26 κεφάλαια. [...] (Από τον πρόλογο του συγγραφέα)

   Politeianet