Βασικά στοιχεία κλινικής ψυχιατρικής - Αναθεωρημένη έκδοση. - Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1997

 1. Έκδοση
 2. Μάνος, Νίκος
 3. Αναθεωρημένη έκδοση
 4. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1997
 5. 884 σελίδες ; 25 εκ.
 6. 9789601205885, 9601205888
 7. Politeianet
Εικόνα εξωφύλλου
  • Πρόλογος
   Ι
   Ιστορική εξέλιξη της ψυχιατρικής
   Στοιχεία ψυχοδυναμικής θεωρίας
   Ανάπτυξη της προσωπικότητας - Κύκλος της ζωής
   Η ψυχιατρική συνέντευξη
   Το ψυχιατρικό ιστορικό
   Εξέταση των ψυχικών λειτουργιών
   Εργαστηριακές εξετάσεις στην Ψυχιατρική
   II
   Σχιζοφρένεια και Άλλες Ψυχωτικές διαταραχές
   Σχιζοφρένεια
   Σχιζοφρενικόμορφη διαταραχή
   Σχιζοσυναισθηματική διαταραχή
   Παραληρητική διαταραχή
   Βραχεία ψυχωτική διαταραχή
   Επινεμόμενη ψυχωτική διαταραχή
   Ψυχωτική διαταραχή οφειλόμενη σε γενική ιατρική κατάσταση
   Ψυχωτική διαταραχή προκαλούμενη από ουσίες
   Ψυχωτική διαταραχή μη προσδιοριζόμενη αλλιώς
   Διαταραχές της διάθεσης
   Καταθλιπτικές διαταραχές
   Διπολικές διαταραχές
   Άλλες διαταραχές της διάθεσης
   Διαταραχή της διάθεσης οφειλόμενη σε γενική ιατρική κατάσταση
   Διαταραχή της διάθεσης προκαλούμενη από ουσίες
   Διαταραχή της διάθεσης μη προσδιοριζόμενη αλλιώς
   Αγχώδεις διαταραχές
   Διαταραχή πανικού και Αγοραφοβία
   Φοβίες
   Ψυχαναγκαστική Καταναγκαστική διαταραχή
   Διαταραχή μετά από ψυχοτραυματικό στρες
   Διαταραχή από οξύ στρες
   Γενικευμένη αγχώδης διαταραχή
   Αγχώδης διαταραχή οφειλόμενη σε γενική ιατρική κατάσταση
   Αγχώδης διαταραχή προκαλούμενη από ουσίες
   Αγχώδης διαταραχή μη προσδιοριζόμενη αλλιώς
   Σωματόμορφες διαταραχές
   Σωματοποιητική διαταραχή
   Αδιαφοροποίητη σωματόμορφη διαταραχή
   Διαταραχή μετατροπής
   Διαταραχή πόνου
   Υποχονδρίαση
   Σωματοδυσμορφική διαταραχή
   Σωματόμορφη διαταραχή μη προσδιοριζόμενη αλλιώς
   Διαταραχές σχετικές με τις Σωματόμορφες διαταραχές
   Ακατανόητα προσποιητές διαταραχές
   Υπόκριση
   Διασχιστικές διαταραχές
   Διασχιστική αμνησία
   Διασχιστική φυγή
   Διασχιστική διαταραχή της ταυτότητας
   Διαταραχή αποπροσωποποίησης
   Διασχιστική διαταραχή μη προσδιοριζόμενη αλλιώς
   Διαταραχές στην πρόσληψη τροφής
   Ψυχογενής ανορεξία
   Ψυχογενής βουλιμία
   Διαταραχή στην πρόσληψη τροφής μη προσδιοριζόμενη αλλιώς
   Διαταραχές του ύπνου
   Φυσιολογικός ύπνος
   Δυσυπνίες
   Παραϋπνίες
   Διαταραχές του ύπνου σχετιζόμενες με άλλη ψυχική διαταραχή
   Άλλες διαταραχές του ύπνου
   Διαταραχή του ύπνου οφειλόμενη σε γενική ιατρική κατάσταση
   Διαταραχή του ύπνου προκαλούμενη από ουσίες
   Διαταραχές του ελέγχου των παρορμήσεων μη ταξινομούμενες αλλού
   Άλλες καταστάσεις που μπορεί ν' αποτελούν το επίκεντρο κλινικής προσοχής
   Διαταραχές της προσωπικότητας
   Διαταραχές της προσαρμογής
   III
   Ψυχοσωματική Ιατρική
   Συμβουλευτική-διασυνδετική ψυχιατρική
   Η προσωπικότητα του αρρώστου και η σημασία της κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του
   IV
   Παραλήρημα, Άνοια και Αμνησικές και Άλλες Γνωστικές διαταραχές
   Παραλήρημα
   Άνοια
   Αμνησικές διαταραχές [...]
   Γνωστική διαταραχή μη προσδιοριζόμενη αλλιώς
   Ψυχικές διαταραχές οφειλόμενες σε γενική ιατρική κατάσταση (Μη ταξινομούμενες αλλού)
   Κατατονική διαταραχή οφειλόμενη σε γενική ιατρική κατάσταση. Μεταβολή της προσωπικότητας οφειλόμενη σε γενική ιατρική κατάσταση
   Ψυχικές διαταραχές μη προσδιοριζόμενες αλλιώς οφειλόμενες σε γενική ιατρική κατάσταση
   Διαταραχές σχετιζόμενες με ουσίες
   Διαταραχές χρήσης ουσιών
   Εξάρτηση από ουσίες
   Κατάχρηση ουσιών
   Διαταραχές προκαλούμενες από ουσίες
   Τοξίκωση από ουσίες
   Στερητική διαταραχή από ουσίες
   Διαταραχές προκαλούμενες από ουσίες που περιλαμβάνονται σε άλλα κεφάλαια του βιβλίου
   Αλκοολισμός
   Οπιούχα και Οπιοειδή
   Κατασταλτικά του κεντρικού νευρικού συστήματος
   [...]
   V
   Παιδιά και έφηβοι
   Διαταραχές που διαγιγνώσκονται για πρώτη φορά στη βρεφονηπιακή, παιδική ή εφηβική ηλικία
   Διαταραχές ελαττωματικής προσοχής και διασπαστικής συμπεριφοράς
   Διαταραχές στη σίτιση και στην πρόσληψη τροφής της βρεφονηπιακής η πρώτης παιδικής ηλικίας
   Άλλες διαταραχές της βρεφονηπιακής, παιδικής η εφηβικής ηλικίας (κατά DSM-IV)
   VI
   Σεξουαλικότητα: φυσιολογική λειτουργία, σεξουαλικές διαταραχές και διαταραχές της ταυτότητας φύλου
   VII
   Ειδικά θέματα
   Αυτοκτονία
   Βία
   Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις του καρκίνου
   Ψυχικές διαταραχές σε σχέση με το AIDS
   VIII
   Ψυχιατρικές θεραπείες
   Σωματικές θεραπείες
   Ψυχοθεραπείες (και γενικότερα ψυχοκοινωνικές θεραπείες)

   Politeianet