Ζάχου, Χρυσάνθη

  1. Person
  2. Female
    • Η Χρυσάνθη Ζάχου είναι διδάκτωρ κοινωνιολογίας του University of Essex και κάτοχος M. Sc στον κλάδο από το London School of Economics. Είναι μέλος του Τμήματος Κοινωνιολογίας στο Deree College, έχει επίσης διδάξει στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Πειραιώς ως λέκτορας του Ν. 407/1980. Το έργο της, με βιβλία, άρθρα και ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια, επικεντρώνεται στους τομείς της μετανάστευσης, των κοινωνικών κινημάτων και του φύλλου.

      Biblionet