Βεντούρα, Λίνα [Συγγραφέας]. Μετανάστες και μειονότητες

Work (Individual)
2009
Ελληνικά
  • Η έκδοση αυτή στοχεύει στην παράλληλη εξέταση δυο φαινομένων κρίσιμων κατά την πρόσφατη ελληνική ιστορία, τα οποία έχουν ως τώρα αντιμετωπισθεί αποσπασματικά και ξεχωριστά το ένα από το άλλο. Επιδιώκει έτσι την όσμωση ανάμεσα σε μελέτες δυο διακριτών ομάδων, ωστόσο επί κοινών πεδίων της κοινωνικής έρευνας και επιστήμης: την έρευνα για τους μετανάστες και εκείνη για τις μειονότητες, με άξονα το λόγο και τις πολιτικές που τους αφορούν και το λόγο που ως υποκείμενα αναπτύσσουν. Στο κέντρο της παράλληλης αυτής ανάλυσης βρίσκεται αφενός ο λόγος -ο θεσμικός, ο πολιτικός, του κράτους, των επιστημόνων, των φορέων δημόσιου λόγου εν γένει, τελικά της πλειονότητας- για τους μετανάστες και τις μειονότητες, αλλά και εκείνος που οι ίδιοι αρθρώνουν ως μορφή κοινωνικής δράσης, γύρω από ατομικά και συλλογικά διακυβεύματα. (. . .) (ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ)

    Politeianet