Διαπολιτισμική Ευρώπη : διαφορετικότητα και κοινωνική πολιτική - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Πεδίο, 2012

 1. Manifestation
 2. Gundara, Jagdish Singh (1939-2016) | Sidney Jacobs (1942-) | Φραγκουδάκη, Άννα | Δραγώνα, Θάλεια
 3. Παλαιολόγου, Νεκταρία
 4. Sidney Jacobs (1942-) | Gundara, Jagdish Singh (1939-2016)
 5. Πρώτη έκδοση
 6. Αθήνα: Πεδίο, 2012
 7. 548 σελίδες ; 24 εκατοστά
 8. Πολυπολιτισμικότητα και εκπαίδευση
 9. 9789605460723
 10. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Εισαγωγικό σημείωμα για την ελληνική έκδοση
   Νεκταρία Παλαιολόγου
   1. Πολιτισμική διαφορετικότητα και κοινωνική πολιτική - Sidney Jacobs, Jagdish Gundara
   2. Φυλή, ρατσισμός και κοινωνική πολιτική στην Ευρώπη: Μια εισαγωγή ιστορικού τύπου - Sidney Jacobs
   3. Το πολιτικό πλαίσιο της διαπολιτισμικής δημόσιας και κοινωνικής πολιτικής στην Ευρώπη - Jagdish Gundara
   4. Πολιτική κοινωνιολογία και Πολιτισμικές Μελέτες στη μελέτη των μεταναστευτικών κοινοτήτων στην Ευρώπη - John Rex
   5. Εθνοτική διαφορετικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Πολιτικές για νέους Ευρωπαίους - Mary Coussey
   6. Πολιτισμική παράκαμψη: Ένας δρόμος προς τον αποκλεισμό; Επισημάνσεις στην πολιτική για την ταυτότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Peo Hansen
   7. Δημόσια πολιτική σε μια διαιρεμένη κοινωνία: Μαθήματα από τη Βόρεια Ιρλανδία - Mari Fitzduff
   8. Πολλές μορφές φτώχειας στην Ευρώπη: Σκέψεις για τη μετανάστευση, την υπηκοότητα και τον κοινωνικό αποκλεισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες - Carl-Ulrik Schierup
   9. Μεταναστευτικές και κοινωνικές πολιτικές στη Βόρεια και Νότια Ευρώπη: Μια συγκριτική προοπτική -
   Giovanna Campani
   10. Διαπολιτισμική εκπαίδευση από τη σκοπιά του "Νότου" της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Άννα Φραγκουδάκη, Θάλεια Δραγώνα
   11. Ό,τι εκτός νου, περνά απαρατήρητο: Εκπαίδευση και ηλικιωμένοι μετανάστες - Jagdish Cundara, Chrispin Jones
   12. Νεολαία και διαπολιτισμικότητα στην Ευρώπη - Roger Hewitt
   13. Ρατσιστική βιαιότητα και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα - Paul Iganski
   14. Το διεθνές μεταναστευτικό κίνημα των γυναικών - Giovanna Campani
   15. Στεγαστική πολιτική και διακρίσεις στην Ευρώπη: Προσδιορίζοντας τη φυλή ως πρόβλημα - Sidney Jacobs
   16. Κοινότητα, ταυτότητα και κράτος: η μειονότητα αγωνίζεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Beth Ginsbourg, Ranjit Sondhi
   17. Διαπολιτισμική αντιμετώπιση της υγείας στην Ευρώπη - Roy Carr-Hill
   18. Συνδικαλιστικά σωματεία, απόδημοι και εθνοτικές μειονότητες σε μια διαπολιτισμική Ευρώπη - John Wrench
   19. Διαπολιτισμικές σχέσεις στον βρετανικό κινηματογράφο από το 1960 - Phillip Drummond
   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
   Ι. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Ένταξη σε μια μεταβαλλόμενη πολυπολιτισμική Βρετανία - Jagdish Gundara
   II. Γλωσσάρι
   Κατάλογος συγγραφέων του τόμου

   Politeianet