Παλαιολόγου, Νεκταρία

 1. Πρόσωπο
 2. Γυναίκα
  • Η Νεκταρία Παλαιολόγου σπούδασε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος μάστερ και διδακτορικού στα Παιδαγωγικά (Πανεπιστήμιο Αθηνών) και μεταδιδακτορικού στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (University of London). Επίσης, εκπόνησε και δεύτερη μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα στον τομέα της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης των Εκπαιδευτικών (Ι.Κ.Υ.).
   Έχει διδάξει στο Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και στο Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου καθώς και στην Ανώτατη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας. Σήμερα είναι διδάσκουσα στο Μαράσλειο Διδασκαλείο του Πανεπιστημίου Αθηνών.
   Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα σχετίζονται με τη Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και την Εκπαίδευση και Κατάρτιση των Εκπαιδευτικών. Έχει δημοσιεύσει άρθρα της στους προηγούμενους τομείς σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά. Είναι μέλος του Centre of Intercultural Studies του Institute of Education-University of London και συνεργάζεται με το διευθυντή του Κέντρου, καθηγητή Jagdish Gundara.

   Biblionet