Μετάφραση στα ελληνικά της πρώτης αγγλικής έκδοσης του έργου "Analyzing Social Science Data: 50 Key Problems in Data Analysis" / Δημητριάδου, Ελένη [Μεταφραστής]