Ανάλυση κοινωνικών δεδομένων : 50 βασικά θέματα - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Πεδίο, 2011

Bibliographic Info

Έκδοση
De Vaus, David. A.
Δημητριάδου, Ελένη
Κυριαζή, Νότα
Πρώτη έκδοση
Αθήνα: Πεδίο, 2011
517 σελίδες : εικόνες ; 24 εκατοστά
Θεωρία και έρευνα στην κοινωνιολογία
9789609552691
Περιλαμβάνει βιβλιογραφία και ευερετήριο.
Εξώφυλλο έκδοσης

Μέρος Πρώτο
ΠΩΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ
1. Πώς κωδικοποιούμε τα δεδομένα
2. Πώς κωδικοποιούμε ερωτήσεις με πολλαπλές απαντήσεις
3. Μπορούμε να θεωρήσουμε αξιόπιστες τις απαντήσεις των ερωτώμενων;
4. Πώς ελέγχουμε ότι μετρούμε αυτό που θέλουμε να μετρήσουμε
Μέρος Δεύτερο
ΠΩΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ
5. Πώς αντιμετωπίζουμε μεταβλητές με πολλές κατηγορίες
6. Πώς αναγνωρίζουμε και πώς αλλάζουμε το επίπεδο μέτρησης των μεταβλητών
7. Πώς αντιμετωπίζουμε ερωτήσεις που αποτυγχάνουν να εντοπίσουν πραγματικές διαφορές μεταξύ των περιπτώσεων
8. Πώς αναδιατάσσουμε τις κατηγορίες μιας μεταβλητής
9. Τι κάνουμε με τα κενά στα δεδομένα
10. Τι μπορούμε να κάνουμε με τις περιπτώσεις ατόμων που "δεν γνωρίζουν", "δεν έχουν άποψη" ή "δεν μπορούν να αποφασίσουν"
11. Πώς μπορούμε να κρίνουμε αν η κατανομή είναι κανονική
12. Πώς μπορούμε να κρίνουμε αν η σχέση είναι γραμμική
13. Πώς μπορούμε να κρίνουμε αν οι ακραίες περιπτώσεις αποτελούν πρόβλημα
14. Τι κάνουμε αν η απαιτούμενη μεταβλητή δεν είναι διαθέσιμη
15. Πώς συγκρίνουμε ανόμοια πράγματα: σύγκριση βαθμολογιών σε διαφορετικές μεταβλητές
Μέρος Τρίτο
ΠΩΣ ΜΕΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
16. Πώς αντιμετωπίζουμε ποιες μεταβλητές θα χρησιμοποιήσουμε
17. Πώς συνδυάζουμε πληροφορίες από ένα σύνολο μεταβλητών σε ένα και μοναδικό μέτρο
18. Πώς δομούμε μια καλή κλίμακα Likert
19. Πώς δομούμε μια κλίμακα χρησιμοποιώντας την ανάλυση παραγόντων
Μέρος Τέταρτο
ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΓΕΝΙΚΕΥΟΥΜΕ
20. Ποιο είναι το νόημα της γενίκευσης
21. Πώς εκτιμούμε το βαθμό και την επίδραση της μεροληπτικότητας του δείγματος
22. Πώς σταθμίζουμε τα δείγματα για τη διόρθωση της μεροληπτικότητας
23. Τι είναι οι έλεγχοι (τεστ) σημαντικότητας;
24. Πρέπει να χρησιμοποιούνται τα τεστ σημαντικότητας;
25. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τα επίπεδα σημαντικότητας;
26. Είναι το δείγμα αρκετά μεγάλο για την επίτευξη στατιστικής σημαντικότητας;
27. Πρέπει να χρησιμοποιούνται τα διαστήματα εμπιστοσύνης;
Μέρος Πέμπτο
ΠΩΣ ΑΝΑΛΥΟΥΜΕ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ
28. Πώς χρησιμοποιούμε αποτελεσματικά τους πίνακες για να παρουσιάσουμε την κατανομή μίας και μοναδικής μεταβλητής;
29. Πώς χρησιμοποιούμε γραφήματα για μεμονωμένες μεταβλητές
30. Ποια συνοπτική στατιστική να χρησιμοποιήσουμε για να περιγράψουμε μια μεμονωμένη μεταβλητή;
31. Ποια στατιστική να χρησιμοποιήσουμε για να γενικεύσουμε σχετικά με μια μεμονωμένη μεταβλητή;
Μέρος Έκτο
ΠΩΣ ΑΝΑΛΥΟΥΜΕ ΔΥΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
32. Πώς και πότε χρησιμοποιούμε πίνακες διασταύρωσης
33. Ποιο γράφημα να χρησιμοποιήσουμε
34. Πώς περιορίζουμε τον αριθμό των διαθέσιμων επιλογών όταν αποφασίζουμε ποιες συνοπτικές στατιστικές θα χρησιμοποιήσουμε
35. Πώς ερμηνεύουμε ένα συντελεστή συσχέτισης
36. Ποιο συντελεστή συσχέτισης;
37. Πόση επίδραση έχει μια μεταβλητή;
38. Πώς αποφασίζουμε για το αν διαφέρουν οι ομάδες;
39. Ποιο τεστ σημαντικότητας;
40. Πώς χρησιμοποιούνται τα διαστήματα εμπιστοσύνης στη διμεταβλητή ανάλυση;
Μέρος Έβδομο
ΠΩΣ ΔΙΕΞΑΓΟΥΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
41. Ερμηνεία των διμεταβλητών σχέσεων: η λογική της αναλυτικής διερεύνησης του μοντέλου
42. Πίνακες υπό συνθήκες ως μέθοδος αναλυτικής διερεύνησης του μοντέλου
43. Χρήση συσχετίσεων υπό συνθήκες για την αναλυτική διερεύνηση του μοντέλου
44. Μερικοί πίνακες ως μέθοδος αναλυτικής διερεύνησης του μοντέλου
45. Χρήση μερικών συσχετίσεων για την αναλυτική διερεύνηση του μοντέλου
46. Τι είδους δεδομένα απαιτούνται για την πολλαπλή παλινδρόμηση;
47. Πώς διεξάγεται μια πολλαπλή παλινδρόμηση
48. Πώς χρησιμοποιούμε στην πολλαπλή παλινδρόμηση μεταβλητές που δεν μετριούνται σε επίπεδο διαστήματος
49. Τι σημαίνουν τα αποτελέσματα που παράγει η πολλαπλή παλινδρόμηση;
50. Ποιες άλλες μέθοδοι πολυμεταβλητής ανάλυσης υπάρχουν στη διάθεσή μας;

Politeianet