Θεωρία προφορικής ιστορίας - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Πλέθρον, 2014

 1. Manifestation
 2. Abrams, Lynn (1960-)
 3. Ρινόπουλος, Λουκάς
 4. Van Boeschoten, Riki (1948-)
 5. Πρώτη έκδοση
 6. Αθήνα: Πλέθρον, 2014
 7. 285 σελίδες ; 24 εκατοστά
 8. Κοινωνικές επιστήμες : Προφορική ιστορία
 9. 9789603482611
 10. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σελίδες [243]-281) και ευρετήριο.
  • Ευχαριστίες
   - Εισαγωγή: Κάνοντας θεωρία την πρακτική
   Εισαγωγή
   Τι είναι προφορική ιστορία
   Η τεκμηρίωση γεγονότων και η θεωρητική επεξεργασία
   Τι ερμηνεύουμε;
   Γιατί χρειαζόμαστε τη θεωρία;
   - Οι ιδιαιτερότητες της προφορικής ιστορίας
   Εισαγωγή: Η προφορική ιστορία ως διακριτό πεδίο έρευνας
   Προφορικότητα
   Αφήγηση
   Επιτέλεση
   Υποκειμενικότητα
   Μνήμη
   Μεταβλητότητα
   Συνεργασία
   Τύποι προσωπικής μαρτυρίας
   Συμβάσεις στην προφορική ιστορία
   Ερευνητικές αναγκαιότητες
   Συμπεράσματα
   - Εαυτός
   Εισαγωγή
   Θεωρία
   Εφαρμογή
   Πρακτική
   Συμπεράσματα
   - Υποκειμενικότητα και διυποκειμενικότητα
   Εισαγωγή
   Θεωρία
   Εφαρμογή
   Πρακτική
   Συμπεράσματα
   - Μνήμη
   Εισαγωγή
   Η μνήμη ως ιστορική πηγή
   Θεωρία
   Αυτοβιογραφική μνήμη
   Συλλογική μνήμη
   Εφαρμογή
   Η σχέση μεταξύ ατομικής και συλλογικής μνήμης
   Πρακτική
   Συμπεράσματα
   - Αφήγηση
   Εισαγωγή
   Θεωρία
   Εφαρμογή
   Πρακτική
   Συμπεράσματα
   - Επιτέλεση
   Εισαγωγή
   Η επιτέλεση στην πρώιμη προφορική ιστορία
   Θεωρία
   Εφαρμογή
   Πρακτική
   Συμπέρασμα
   - Δύναμη και ενδυνάμωση
   Εισαγωγή
   Ενδυναμώνοντας αυτούς που δεν διαθέτουν φωνή: το πρώτο κύμα
   Οι περιπλοκές της ενδυνάμωσης: κριτική και λύσεις στο δεύτερο κύμα
   Προάσπιση: το τρίτο κύμα
   Συμπεράσματα
   Ευρετήριο όρων
   Σημειώσεις
   Περαιτέρω ανάγνωση
   Ευρετήριο ονομάτων

   Politeianet