Ψηφιακό Βιβλίο: Τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα, 1821-1936

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. PDF
  3. τόμος Α
  4. AMELib
  5. αρχείο σε μορφή pdf
  6. 50 mb
  7. Με περιορισμούς αναπαραγωγής
  8. Το παρόν έχει αναπαραχθεί σύμφωνα με το Νόμο 4672/2020 για εντυποανάπηρα άτομα, και οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή του, σε μορφή άλλη, αποτελεί προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και θα επισύρει τις κυρώσεις του Νόμου 2121/1993.