Τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα, 1821-1936 , Τόμος Ά - Ανατύπωση δεύτερης έκδοσης. - Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2008

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Έκδοση
Hering, Gunnar (1934-1994)
Ανατύπωση δεύτερης έκδοσης
633 σελίδες ; 24 εκατοστά
9789602503164
Εξώφυλλο έκδοσης