Ψηφιακό Βιβλίο: Επιστημολογία των κοινωνικών επιστημών

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. DOCX
  3. Ολόκληρο το σύγγραμμα σε μορφή word
  4. AMELib
  5. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
  6. Ολόκληρο το σύγγραμμα σε μορφή word
  7. Με περιορισμούς αναπαραγωγής
  8. Το παρόν έχει αναπαραχθεί σύμφωνα με το Νόμο 4672/2020 για εντυποανάπηρα άτομα, και οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή του, σε μορφή άλλη, αποτελεί προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και θα επισύρει τις κυρώσεις του Νόμου 2121/1993.