Επιστημολογία των κοινωνικών επιστημών - Αθήνα: Νήσος, 1996

 1. Έκδοση
 2. Ψυχοπαίδης, Κοσμάς, (1944-2004) | Κουζέλης, Γεράσιμος Θ. (1953-)
 3. Αθήνα: Νήσος, 1996
 4. 571 σελίδες ; 21 εκ.
 5. Κείμενα Επιστημολογίας Κοινωνικών Επιστημών ; 3.
 6. 9608537959, 9789608537958
Εικόνα εξωφύλλου
  • Εισαγωγή Γ. Κουζέλη: Η φαντασία στην επιστήμη
   1. Karl Marx: Εισαγωγή στα Grundrisse
   2. Carl Menger: Μη αναμενόμενα αποτελέσματα του ατομικού πράττειν
   3. Emile Durkheim: Κανόνες παρατήρησης των κοινωνικών φαινομένων
   4. Wilhelm Dilthey: Η κατανόηση άλλων προσώπων και των εκφάνσεων της ζωής τους
   5. Max Weber: Σχετικά με ορισμένες κατηγορίες της κατανοούσας κοινωνιολογίας
   6. Max Horkheimer: Ιστορία και ψυχολογία
   7. Talcott Parsons: Η δομή της κοινωνικής δράσης
   8. Friedrich A. Hayek: Επιστημονισμός και η μελέτη της κοινωνίας
   9. Karl Popper: Η λογική των κοινωνικών επιστημών
   10. Theodor W. Adorno: Σχετικά με τη λογική των κοινωνικών επιστημών
   11. Jurgen Habermas: Γνώση και διαφέρον
   12. Jean Piaget: Τα δύο κύρια προβλήματα της επιστημολογίας των επιστημών του ανθρώπου
   13. Pierre Bourdieu: Ο δομισμός και η θεωρία της κοινωνιολογικής γνώσης
   14. Niklas Luhmann: Η πρακτική της θεωρίας
   15. Louis Althusser: Για τη γνωστική διαδικασία
   16. E.P. Thompson: Η ιστορική λογική
   17. Anthony Giddens: Χρόνος και χώρος στην κοινωνική θεωρία
   18. Paul Ricoeur: Περί ερμηνείας
   Επίμετρο Κ. Ψυχοπαίδη: Προβλήματα θεμελίωσης των Κοινωνικών Επιστημών
   Πηγές
   Έργα των συγγραφέων

   Politeianet