Διαγνωστικά κριτήρια από DSM-5 - Αθήνα: Ιατρικές εκδόσεις Λίτσας, 2015

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. American Psychiatric Association
 4. Γκοτζαμάνης, Κώστας
 5. American Psychiatric Association; μετάφραση-επιμέλεια Κώστας Γκοτζαμάνης
 6. Αθήνα: Ιατρικές εκδόσεις Λίτσας, 2015
 7. 394 σελίδες : πίνακες ; 21 εκατοστά
 8. 9789603722076
 9. Περιέχει ευρετήριο
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Πρόλογος
   Ταξινόμηση DSM-5
   Μέρος Ι. Βασικές Αρχές DSM-5
   Χρήση του Εγχειριδίου
   Προειδοποιητική Δήλωση για Ιατροδικαστική Χρήση του DSM-5
   Μέρος II. Διαγνωστικά Κριτήρια και Κωδικοί
   Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές
   Φάσμα Σχιζοφρένειας και Άλλες Ψυχωτικές Διαταραχές
   Διπολικές και Συνδεόμενες Διαταραχές
   Καταθλιπτικές Διαταραχές
   Αγχώδεις Διαταραχές
   Iδεοψυχαναγκαστικές και Συνδεόμενες Διαταραχές
   Διαταραχές Συνδεόμενες με Τραύμα και Στρεσογόνους Παράγοντες
   Αποσυνδετικές Διαταραχές
   Διαταραχές Σωματικών Συμπτωμάτων και Συνδεόμενες Διαταραχές
   Διαταραχές Σίτισης και Πρόσληψης Τροφής
   Διαταραχές της Απέκκρισης
   Διαταραχές Ύπνου-Αφύπνισης
   Σεξουαλικές Δυσλειτουργίες
   Δυσφορία Γένους
   Διασπαστικές Διαταραχές, Διαταραχές Ελέγχου των Παρορμήσεων και της Διαγωγής
   Συνδεόμενες με Ουσίες Διαταραχές και Εθιστικές Διαταραχές
   Νευρογνωστικές Διαταραχές
   Διαταραχές της Προσωπικότητας
   Παραφιλικές Διαταραχές
   Άλλες Ψυχικές Διαταραχές
   Προκαλούμενες από Φάρμακα Κινητικές Διαταραχές και Άλλες Παρενέργειες των Φαρμάκων
   Άλλες Καταστάσεις που Μπορεί να Αποτελέσουν Εστία Κλινικής Προσοχής
   Ευρετήριο

   Πολιτεία
  • Σχεδόν είκοσι χρόνια μετά την προηγούμενη έκδοση, η παρούσα έκδοση του DSM είναι φυσικό να περιλαμβάνει μερικές καινοτομίες στην ταξινόμηση, την ορολογία και, κυρίως, στις ομάδες των κριτηρίων. Άλλωστε, η διάθεση των εκδοτών να καινοτομήσουν φαίνεται ήδη από τον τίτλο, όπου εγκαταλείπεται η αρίθμηση με λατινικούς αριθμούς.
   Στην ταξινόμηση παύει να υπάρχει το σύστημα πολυαξονικής εκτίμησης, οπότε καταργείται ο Άξονας II της προηγούμενης έκδοσης χωρίς να αλλάζει τίποτε ουσιαστικό στις διαταραχές που τον αποτελούσαν. Μια άλλη σημαντική αλλαγή είναι η δημιουργία τριών νέων ενοτήτων με τις διαταραχές που προηγουμένως περιλαμβάνονταν στην ενότητα "Αγχώδεις Διαταραχές". Η ενότητα "Διαταραχές της Διάθεσης" του DSM-IV καταργείται και στη θέση της εμφανίζονται δύο νέες ενότητες, οι διπολικές και συνδεόμενες διαταραχές και οι καταθλιπτικές διαταραχές. Επίσης, καταργείται η ενότητα "Σεξουαλικές Διαταραχές" και αυτονομούνται σε τρεις ξεχωριστές ενότητες οι σεξουαλικές δυσλειτουργίες, η δυσφορία γένους (πρώην διαταραχή της ταυτότητας του γένους) και οι παραφιλικές διαταραχές (πρώην παραφιλίες). Η νέα ενότητα της δυσφορίας γένους και η επιλογή της νέας ονομασίας υποδηλώνουν και μια αλλαγή στη στάση της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας που θυμίζει ανάλογες αλλαγές σε σχέση με την ομοφυλοφιλία παλιότερα.
   Στην ορολογία υπάρχουν αρκετές και σημαντικές καινοτομίες. Μια από αυτές είναι η εισαγωγή του όρου "αδυναμία" στη θέση του όρου "καθυστέρηση". Στο εξής, λοιπόν, θα μιλάμε για νοητική αδυναμία και όχι για νοητική καθυστέρηση. Επίσης, στη θέση του (ελληνικής καταγωγής) όρου "υποχονδρίαση" επιλέγεται η ονομασία "διαταραχή άγχους ασθένειας".
   Μετά από πολλή σκέψη αποφασίσαμε στην ελληνική μετάφραση να αντικαταστήσουμε τον όρο "Παθολογική Χαρτοπαιξία" με τον όρο "Διαταραχή Τζόγου" για δυο κυρίως λόγους. Πρώτον γιατί η συγκεκριμένη διαταραχή δεν αφορά μόνο στη χαρτοπαιξία και δεύτερον γιατί η λέξη "τζόγος" καλύπτει όλο το φάσμα των σχετικών συμπεριφορών και χρησιμοποιείται ήδη ευρέως από δομές που έχουν σαν στόχο τη θεραπεία της διαταραχής, όπως, για παράδειγμα, οι Ανώνυμοι Τζογαδόροι.
   Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εργαζόμενους στις Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας για την εξαιρετική συνεργασία και την καλή διάθεση σε όλα τα στάδια προετοιμασίας αυτής της έκδοσης.
   Κώστας Γκοτζαμάνης, Ψυχίατρος (Από τον πρόλογο της ελληνικής έκδοσης)

   Πολιτεία