Τα Βαλκάνια μετά το 1453 - Πρώτη έκδοση. - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας, 2007

 1. Manifestation
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Σταυριανός, Λευτέρης Σ. (1913-2004)
 4. Δελιβάνη, Ελένη
 5. Γούναρης Βασίλης Κ.
 6. Stoianovich, Traian (1921-2005)
 7. Πρώτη έκδοση
 8. Λ. Σ. Σταυριανός ; με νέα εισαγωγή από τον Traian Stoianovich ; μετάφραση Ελένη Δελιβάνη ; ιστορική επιμέλεια Βασίλης Κ. Γούναρης.
 9. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας, 2007
 10. 2 τόμοι : εικόνες ; 26 εκατοστά
 11. 9789602881835
 12. Τα Βαλκάνια από το 1453 και μετά.
 13. Περιλαμβάνει βιβλιογραφίες και ευρετήριο
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Πρόλογος στην ελληνική έκδοση
   Πρόλογος του συγγραφέα
   Μια διαλογική εισαγωγή από Τραϊανό Στογιάνεβιτς
   ΕΙΣΑΓΩΓΗ
   Ο τόπος και οι άνθρωποι
   Το ιστορικό πλαίσιο
   Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΝΟΔΟΥ: 1566
   Η Έλευση των Οθωμανών Τούρκων: έως το 1402
   Η κατάκτηση των Βαλκανίων: 1403 - 1481
   Η ακμή της οθωμανικής αυτοκρατορίας: 1481 - 1566
   Οθωμανικοί δεσμοί
   Η βαλκανική χερσόνησος υπό τουρκική κατοχή
   Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΜΗΣ: 1566 - 1815
   Η παρακμή της οθωμανικής αυτοκρατορίας
   Η βαλκανική χερσόνησος κατά την περίοδο της οθωμανικής παρακμής
   Ήττα από την Αυστρία: Υποχώρηση στο Δούναβη: 1566 - 1699
   Ήττα από την Ρωσία: Υποχώρηση στο Δνείστερο: 1699 - 1792
   Τα Βαλκάνια, η Γαλλική Επανάσταση και ο Ναπολέων: 1792 - 1815
   Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ: 1815 - 1878
   Η δυναμική της βαλκανικής πολιτικής: 1815 - 1878
   Η σερβική επανάσταση και οι νότιοι σλάβοι έως το 1878
   Η ελληνική επανάσταση και το ανεξάρτητο κράτος έως το 1878
   Οθωμανική μεταρρύθμιση και κρίσεις στην Εγγύς Ανατολή: 1831 - 1852
   Ο πόλεμος της Κριμαίας: 1853 - 1856
   Ο σχηματισμός της Ρουμανίας έως το 1878
   Η αφύπνιση των Βουλγάρων έως το 1878
   Μεταρρύθμιση και επανάσταση στην οθωμανική αυτοκρατορία: 1856 - 1877
   Βαλκανική κρίση και η συνθήκη του Βερολίνου: 1878
   Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ: 1878 - 1914
   Η δυναμική της βαλκανικής πολιτικής: 1878 - 1914
   Ο σχηματισμός της Βουλγαρίας: 1878 - 1914
   Η Σερβία και οι σλάβοι του Νότου: 1878 - 1914
   Ελλάδα: 1878 - 1914
   Ρουμανία: 1878 - 1914
   Αλβανική αφύπνιση έως το 1914
   Διπλωματικές εξελίξεις: 1878 - 1914
   ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑ ΚΡΙΣΗ: 1914
   Σεράγιεβο και πόλεμος: 1914 - 1918
   Ειρήνη: 1918 - 1923
   Η δυναμική της βαλκανικής πολιτικής: 1918 - 1939
   Γιουγκοσλαβία: 1918 - 1939
   Βουλγαρία: 1918 - 1939
   Ελλάδα: 1918- 1939
   Ρουμανία: 1918 - 1939
   Αλβανία: 1918 - 1939
   Διπλωματικές εξελίξεις: 1918 - 1941
   Κατοχή, αντίσταση και απελευθέρωση: 1941 - 1945
   Ο κρυφός πόλεμος, ο ψυχρός πόλεμος και η σύναψη της ειρήνης το 1947
   Επίλογος
   Σημειώσεις
   Βιβλιογραφία
   Index

   Politeianet