Σταυριανός, Λευτέρης Σ. (1913-2004)

 1. Πρόσωπο
 2. Άνδρας
 3. 1913
 4. 2004
Φωτογραφία προσώπου
  • Ο ελληνικής καταγωγής ιστορικός Λευτέρης Σ. Σταυριανός έκανε μια λαμπρή καριέρα στις Η.Π.Α. και τον Καναδά στο πεδίο της Παγκόσμιας Ιστορίας (World History). Δίδαξε το αντικείμενο της Παγκόσμιας Ιστορίας στα πανεπιστήμια Νorth Western και Καλιφόρνιας (1946- 1973). Βιβλία του διδάσκονται ακόμη σε πανεπιστήμια των Η.Π.Α. και σημαντικοί ιστορικοί στο πεδίο της Παγκόσμιας Ιστορίας αναφέρουν τον Σταυριανό ως «δάσκαλο» τους και εκφράζουν τις ευχαριστίες τους προς αυτόν στα βιβλία τους.

   Πρόσφατο δείγμα μιας τέτοιας απήχησης του έργου του είναι το ογκώδες έργο Societies, networks, andtransitions. A Global History του Graig Lockard, καθηγητή στο πανεπιστήμιο του Wisconsin. Το βιβλίο εκδόθηκε το 2007, έχει πραγματοποιήσει πολλές επανεκδόσεις και θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά πανεπιστημιακά εγχειρίδια Παγκόσμιας Ιστορίας σε όλο τον κόσμο. Στον Πρόλογο του ογκώδους βιβλίου (αποτελείται από 1012 σελίδες) ο Lockard αναφέρει: «Οφείλω ευχαριστίες σε πρωτοπόρους ιστορικούς της παγκόσμιας ιστορίας όπως ο  Philip Curtin, o Marshall Hodgson, o William McNeill και ο Leften S.Stavrianos [η επισήμανση δική μας]. Η δική μου προσέγγιση οφείλει πολλά στην δική τους παγκόσμια ματιά της ιστορίας»

   alfavita