Κοτζαγεώργης, Φωκίων (1967-) [Συγγραφέας]. Πρώιμη οθωμανική πόλη: επτά περιπτώσεις από τον νοτιοβαλκανικό χώρο