Πρώιμη οθωμανική πόλη : επτά περιπτώσεις από τον νοτιοβαλκανικό χώρο - Αθήνα: Εκδόσεις ΒΙΒΛΙΟΡΑΜΑ, 2019

  1. Manifestation
  2. Κοτζαγεώργης, Φωκίων (1967-)
  3. Αθήνα: Εκδόσεις ΒΙΒΛΙΟΡΑΜΑ, 2019
  4. 978-960-9548-42-7
  5. Πρόσθετος τίτλος: Επτά περιπτώσεις από τον νοτιοβαλκανικό χώρο : Αδριανούπολη, Σέρρες, Καστοριά, Τρίκαλα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα Πρώιμη οθωμανική πόλη : 7 περιπτώσεις από τον νοτιοβαλκανικό χώρο : Αδριανούπολη, Σέρρες, Καστοριά, Τρίκαλα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα