Ανάπτυξη υπαίθρου : έννοιες, πρακτικές και πολιτικές - Πρώτη έκδοση. - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα, 2018

 1. Manifestation
 2. Κίζος, Αθανάσιος
 3. Πρώτη έκδοση
 4. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα, 2018
 5. 280 σελίδες : εικόνες ; 24 εκατοστά
 6. 9789604186884
 7. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές (σελίδες 253-276) και ευρετήριο
Εξώφυλλο έκδοσης
  • ΠΡΟΛΟΓΟΣ
   ΚΕΦ.1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
   ΚΕΦ.2: Η ΥΠΑΙΘΡΟΣ: Η ΕΝΝΟΙΑ, Ο ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ
   2.1 Από τον Αγροτικό Χώρο στην Ύπαιθρο
   2.1.1 Έννοιες και Βασικοί Ορισμοί
   2.1.2 Ορισμοί της Υπαίθρου
   Πλαίσιο 1: Ορισμοί της υπαίθρου και κλίμακα: Η χαρτογράφηση της υπαίθρου στην Ευρώπη
   Πλαίσιο 2: Η χαρτογράφηση της υπαίθρου στην Ελλάδα
   2.2 Πέρα από τους χωρικούς ορισμούς: η ύπαιθρος ως κοινωνική πρακτική και οι "υπαιθρότητες"
   2.2.1 Η απο-χωρικοποίηση της έννοιας της υπαίθρου
   2.3 Η "μετα-παραγωγική" ύπαιθρος: φαντασιακές γεωγραφίες και το "ειδύλλιο της υπαίθρου"
   2.3.1 Το "ειδύλλιο της υπαίθρου"
   2.3.2 Περιβαλλοντικές Γεωγραφίες και "Επιστροφή στη Φύση"
   2.3.3 Ένα Ελληνικό παράδειγμα: εσωτερικοί μετανάστες και συμβολικές κοινότητες
   Πλαίσιο 3: Πληθυσμιακή έξοδος και εγκατάλειψη της αγροτικής παραγωγής στα ελληνικά νησιά, 1951-2011
   2.4 Ποια είναι τελικά η ύπαιθρος;
   Πλαίσιο 4: Μία χωρική τυπολογία της ελληνικής υπαίθρου
   Πλαίσιο 5: Ένα παράδειγμα: από το "τραγικό" στο "μαγικό" βουνό
   Πλαίσιο 6: Αγροτική Ανάπτυξη ή Ανάπτυξη της Υπαίθρου; Ευρωπαϊκά κείμενα και ελληνική μετάφραση και εφαρμογή
   ΚΕΦ.3: ΑΓΡΟΤΙΚΗ, ΤΟΠΙΚΗ, ΒΙΩΣΙΜΗ: ΟΙ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΣΗΜΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
   3.1 Γενικά για την ανάπτυξη
   3.2 Από την Εξωγενή στην Ενδογενή Ανάπτυξη και στην Ανάπτυξη της Υπαίθρου
   3.3 Η Ύπαιθρος στο Παγκόσμιο Οικονομικό Σύστημα
   3.3.1 Η εκβιομηχάνιση της αγροτικής παραγωγής
   3.4 Η "αναδιάρθρωση" της υπαίθρου
   Πλαίσιο 7: Σε ένα supermarket στη Μυτιλήνη
   3.5 Η βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου
   ΚΕΦ.4: ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΤΟΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΥΠΙΑ
   4.1 Ποιότητα
   4.1.1 Ποιότητα με βάση το τι μπορεί να συνιστά "βαθμό υπεροχής"
   4.1.2 Ποιότητα με βάση την ομάδα που ορίζει τον "βαθμό υπεροχής"
   Πλαίσιο 8: Απόψεις καταναλωτών για την ποιότητα φρούτων και λαχανικών σε μια επαρχιακή πόλη
   4.1.3 Χρονική μεταβολή της ποιότητας
   4.2 Σημάνσεις Ποιότητας
   4.3 Πιστοποιήσεις παραγωγής
   4.3.1 Βιολογικά προϊόντα
   4.3.2 Προϊόντα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
   Πλαίσιο 9: Απαιτήσεις Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης για καλλιέργειες (πηγή: AGROCERT, www.agrocert.gr)
   Πλαίσιο 10: Σύγκριση "Συμβατικών", Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και Βιολογικών
   Συστημάτων.106
   4.3.3 Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας - Ασφάλειας
   4.3.4 Προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης
   Πλαίσιο 11: Παραδείγματα ΠΟΠ και ΠΓΕ προϊόντων στην Ελλάδα
   4.3.4.1 Διαδικασία Πιστοποίησης
   4.3.4.2 Εξάπλωση Γεωγραφικών Ενδείξεων
   Πλαίσιο 12: ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΕΠΠΕ προϊόντα για Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τρίτες Χώρες (πηγή: DOOR database 03/2018), επεξεργασία από Συγγραφέα
   4.4 "Επιτυχία" και "Αποτυχία" των προϊόντων Γεωγραφικής Ένδειξης
   4.5 "Τοπικό" και "Παγκόσμιο"
   ΚΕΦ.5: ΣΥΝΤΟΜΕΣ-ΒΡΑΧΕΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ
   5.1 Εισαγωγή
   5.2 "Εναλλακτικά"(;) Δίκτυα Τροφίμων
   5.3 "Εναλλακτικές" Αγρο-διατροφικές Γεωγραφίες
   5.4 "Τοπο-προσδιορισμένα" δίκτυα τροφίμων
   5.5 Τι σημαίνει "επιτυχία" σε εναλλακτικές αγροδιατροφικές αλυσίδες;
   ΚΕΦ.6: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ
   6.1 Εισαγωγή
   6.2 Αγρο-τουρισμός: Η ιστορία και οι διαφορετικές χρήσεις του όρου
   6.3 Αγροτουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη
   ΚΕΦ.7: ΠΟΛΥΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΠΟΛΥΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ
   7.1 Εισαγωγή
   7.2 Από την Πολυδραστηριότητα στις Στρατηγικές Επιβίωσης των Αγροτικών Νοικοκυριών
   7.3 Μια Ελληνική "Αδύνατη Τυπολογία"; Η 'Ανακάλυψη' της Πολυ-λειτουργικότητας και οι Δυσκολίες Κατανόησης των Μετασχηματισμών στην Ελληνική Ύπαιθρο
   7.4 Ποιοι είναι τελικά οι "αγρότες";
   Πλαίσιο 13: Μερικά εμπειρικά δεδομένα για αγροτικές εκμεταλλεύσεις και νοικοκυριά στην Ελλάδα
   ΚΕΦ.8: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ [...]
   ΚΕΦ.9: ΠΟΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΣ; ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΥΠΑΙΘΡΟΣ
   ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
   ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

   Politeianet