Κίζος, Αθανάσιος [Συγγραφέας]. Ανάπτυξη υπαίθρου

 1. Work (Individual)
 2. 2018
 3. Ελληνικά
  • Η Ύπαιθρος και η Ανάπτυξη της Υπαίθρου αναφέρονται τακτικά σε ακαδημαϊκές και μη συζητήσεις, χωρίς όμως τις περισσότερες φορές να είναι απόλυτα ξεκάθαρο τι προσδιορίζουν αυτές οι έννοιες. Ο πληθυσμός της υπαίθρου σε όλο τον κόσμο μειώνεται σταθερά. Από την άλλη πλευρά, η συμβολική σημασία της υπαίθρου ως χώρου συνδεδεμένου με την «παράδοση» αυξάνεται. Την ίδια στιγμή, με την ύπαιθρο και την ανάπτυξή της σχετίζονται και φαινόμενα όπως η αύξηση της ζήτησης «τοπικών», «αυθεντικών» και «ποιοτικών» προϊόντων, η αύξηση των περιπτώσεων δεύτερης κατοικίας καθώς και κατοικίας εκτός του κύριου αστικού ιστού, οι νέες μορφές τουρισμού και δραστηριοτήτων στην «εξοχή», αλλά και η μείωση του αριθμού των επαγγελματιών αγροτών και οι κρατικές πολιτικές που προορίζονται για τους αγρότες και την ανάπτυξη της υπαίθρου.
   Αυτά είναι ορισμένα από τα ερωτήματα που πραγματεύεται το βιβλίο, που επιχειρεί να προσφέρει μια γεωγραφική σύνθεση των φαινομένων αυτών και να συμπεριλάβει τη φυσική και την ανθρώπινη διάστασή τους. Οι αναγνώστες θα γνωρίσουν τις πολλαπλές έννοιες και ερμηνείες της υπαίθρου και της ανάπτυξής της από διαφορετικές κοινωνικές ομάδες. Επίσης, αυτό το βιβλίο είναι ένας πρακτικός οδηγός για όσους διαβάζουν προγράμματα ανάπτυξης της υπαίθρου ή όσους καλούνται να τα σχεδιάσουν ή εφαρμόσουν.
   Το βιβλίο οργανώνεται σε 8 ενότητες. Οι δύο πρώτες αφορούν τις βασικές έννοιες της υπαίθρου και της ανάπτυξής της. Ακολουθούν οι κυριότερες γεωγραφίες της: ποιότητα, τοπικότητα και ιδιοτυπία, αλυσίδες διακίνησης αγροδιατροφικών προϊόντων και «εναλλακτικές» αγροδιατροφικές γεωγραφίες, τουρισμός υπαίθρου και αγρο-τουρισμός, πολυδραστηριότητα και στρατηγικές επιβίωσης αγροτικών νοικοκυριών και πολιτικές ανάπτυξης της υπαίθρου με έμφαση σε αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

   Politeianet