Νεότερη Ελλάδα : από τον Πόλεμο της Ανεξαρτησίας μέχρι τις μέρες μας - Αθήνα: Πεδίο (Εκδοτικός οργανισμός), 2017

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Gallant, Thomas W.
 4. Σκαρβέλη, Γιάννα
 5. Λαμπροπούλου, Δήμητρα | Γαρδίκα, Κατερίνα
 6. Αθήνα: Πεδίο (Εκδοτικός οργανισμός), 2017
 7. 495 σελίδες : εικόνες, χάρτες ; 23 εκατοστά
 8. Ιστορία (Πεδίο)
 9. 9789605467807
 10. Περιέχει βιβλιογραφία: (σελίδες [477]-488) και ευρετήριο.
  • Πρόλογος του συγγραφέα στην ελληνική έκδοση
   Ευχαριστίες
   Χρονολόγιο
   1. Ο ελληνικός κόσμος στο οθωμανικό του πλαίσιο
   2. Ο Πόλεμος της Ανεξαρτησίας, 1821-1832
   3. Η συγκρότηση του νεωτερικού κράτους, 1832-1898
   4. Η οικοδόμηση του νεότερου έθνους: κουλτούρες, ταυτότητες και ποικιλομορφία
   5. Το «εθνικό ζήτημα»: αλυτρωτισμός και εξωτερική πολιτική
   6. Η κοινωνία και η οικονομία κατά τον 19ο και στις αρχές του 20ού αιώνα
   7. Από την εθνική ενότητα στον Εθνικό Διχασμό, 1898-1919
   8. Η περίοδος του μεσοπολέμου, 1919-1940: μια εποχή αναταραχών
   9. Η τρομερή δεκαετία: Κατοχή και εμφύλιος πόλεμος, 1940-1950
   10. Η ανασυγκρότηση και το αντίτιμό της, 1950-1967
   11. Δικτατορία, μεταπολίτευση και εξευρωπαϊσμός, 1967-1990
   12. Από την ευημερία στη χρεοκοπία στα χρόνια της παγκοσμιοποίησης, 1990-2015
   Σημειώσεις
   Προτεινόμενη βιβλιογραφία
   Ευρετήριο ονομάτων και όρων

   Βιβλιοπωλείο Πολιτεία