Γαρδίκα, Κατερίνα

  1. Πρόσωπο
  2. Γυναίκα
Φωτογραφία προσώπου
    • Η Κατερίνα Γαρδίκα είναι επίκουρη καθηγήτρια στο τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Διδάσκει Νεότερη Ελληνική Ιστορία και έχει γράψει µελέτες σχετικές µε την ελληνική πολιτική ιστορία, µεταξύ των οποίων το βιβλίο "Προστασία και εγγυήσεις", Βάνιας, 1999. Η πρόσφατη έρευνά της επικεντρώνεται στην ιστορία της ελονοσίας.

      Biblionet